Category Archives: SARIÇAM

Akif Palalı Anadolu Lisesi

Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı olarak yetiştirdiğimiz, ülkemizin geleceği olan gençlerin hayata atılırken karşılaşacağı engelleri aşmada yardımcı olmak, öğrencilerin, velilerin ve toplumun sürekli gelişen beklentilerine ayak uyduracak şekilde kendimizi geliştirmek, huzur ve güven ortamı içinde gençlere kendilerini ifade edebilme yeteneği kazandırmaktır.  

İncirlik Lisesi

Öğrenme için en uygun ortamların oluşturulması; Bilgi beceri ve özgüven sahibi olmalarını Atatürk ilke ve inkilaplarını benimsemelerini Eğitim ve öğretimin önem ve gerekliliğinin kavranmasını; Bilimsel düşünmelerini, olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilmelerini; Eğitim ve bilgi teknolojilerinin optimum kullanımı Sevgi, saygı, anlayış, paylaşma ve iletişimin önemini kavramalarını; Ruh, beden ve zihin yönünden sağlıklı ve dengeli yetişmelerini; […]

Sarıçam Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi

Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda, milli ve evrensel değerleri benimsemiş, sorumluluklarının bilincinde, biz ruhu ile hareket eden, bilgiyi sorgulayan, üreten ve yöneten yetenekli bireyler yetiştiren; eğitim yönetiminde, öğrenen örgüt anlayışıyla tüm paydaşların katılımını sağlayan, sürekli gelişimi vazgeçilmez bir ilke olarak benimseyen, sahip olduğu kaynakları verimli kullanan, teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesini […]

Sofulu Anadolu İmam Hatip Lisesi

Bilgiyi edinme ve bilgiyi kullanma yöntemlerini iyi bilen, bilim ve teknolojinin tüm hedeflerine ulaşmak isteği taşıyan, yaparak yaşayarak öğrenen, araştırmacı, okuyan, yorumlayan, düşündüklerini her ortamda ifade edebilen, değişen dünyadan yaşamını kolaylaştırabilecek deneyimler kazanmış öğrenciler yetiştirebilmektir.  

Baklalı Emin Veyisoğulları Ortaokulu

Öğrencilerimizi Cumhuriyetin temel niteliklerine, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda, öz güven sahibi ve sorumluluklarının bilincinde, çağdaş bilgilere ulaşabilen, eleştirel düşünebilen ve üst öğrenime bu donanımla gidecek bireyler olarak yetiştirmek; sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde kendilerini geliştirebilmelerini sağlamak; okul çevresine eğitim, öğretim, bilim ve kültür alanlarında bilgiye ulaşma ve kullanma olanağı sunmaktır. […]