Category Archives: POZANTI

Atatürk Ortaokulu

Öğrencilerimizin, bireysel yeteneklerini dikkate alarak öğrenmelerini, bilgili, becerili, öz güvenli olmalarını, çevresi ile olumlu iletişim kuracak davranışları kazanmalarını, olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilmelerini, çağın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazanmalarını, gelişen teknolojiyi izleyip kullanabilmenin yanı sıra ekip çalışmalarına yatkın bireyler olmalarını sağlamaktır.

Pozantı Yatılı Bölge Ortaokulu

*Öğrencilerimize çağdaş bier eğitim vermek için varız. *Türk toplumunun değerlerini,ahlakını önemseyen insanlar yetiştirmek için varız. *Çevremize de eğitim vermek için varız. *Severek gelebilecek bir okul ortamı hazırlamak için varız. *Geleceğimize en kaliteli insan yetiştirmek için varız.