Category Archives: KOZAN

Kozan Bucak Lisesi

Öz güven ve sorumluluk duygularını geliştirip, tüm potansiyelini kullanımlarına fırsat tanıyarak yüksek öğretim kurumlarına yöneltip, başarılı olmalarını sağlamaktır. Biz… bütün öğrencilerin öğrenmelerini sağlamak, onların bilgili, becerili ve kendilerine güvenen bireyler olarak yetişmelerine fırsat tanımak ve onlara 21. yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazandırabilmek için varız.  

Kozan Fen Lisesi

Öğrencilerimizin; çağın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceriye sahip, milli ve manevi değerlere bağlı olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilen, insan hak ve özgürlüklerini benimsemiş, bireysel yeteneklerinin farkında olan, iyi bir bilim insanı olmak üzere bir yüksek öğretim kurumuna yerleşmelerini sağlamaktır.