Category Archives: CEYHAN

Kösreli Lisesi

Biz, bölgemizdeki öğrencileri eğitim sistemine dahil ederek, geleceğe hazırlamak için varız.

İMKB Ceyhan Anadolu Lisesi

Millî Eğitim Temel Yasası’nda belirtilen temel ilkelere bağlı kalınarak; çevre olanaklarından yararlanıp, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini de gözönüne alarak, bunların en etkin ve verimli bir şekilde kullanılıp geliştirilmesi. Eğitimin niteliğinin artırılması, sosyal ve kültürel becerilerin geliştirilmesi. Eğitim ortamını nesnel ögesi olan fiziksel koşulların düzeltilmesidir.