Category Archives: ADANA

Hakkı Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi

Hakkı Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak; kültürel değerlerini bilen, gelenek ve göreneklerine bağlı, her yönüyle kendine ve çevresine faydası olan, toplumsal gelişmeye katkı sağlayan, çağın gelişmeleriyle uyum içinde, kendine güvenen, inançlı ve ahlaklı bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim-öğretim kurumuyuz.  

İMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi

Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, Türk milletinin ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen; ailesini, vatanını, milletini seven; hür ve bilimsel düşünce gücüne sahip, insan haklarına saygılı, çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak yeterli mesleki bilgi ve beceriye sahip bireyler yetiştirmek.  

Cumhuriyet Ticaret Meslek Lisesi

Milli Eğiitmin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak , bütün öğrencilere orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanıma , çözüm yollarını arama ve yurdun ekonomik , sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilinci ve gücünü kazandırmak, Öğrencilerimize ilgi ,istek ve yetenekleri doğrultusunda mesleki eğitim vermek , […]

Dadaloğlu Lisesi

Öğrencisinin sahip olduğu yetenekleri ortaya çıkaran, geliştiren; akademik başarısını yükselten, çalışmaları eğitim alanında referans gösterilen, etkin ve öncü bir kurum olmak ilkemizdir.